Mode:         

Cơ cấu tổ chức

Nhân Viên

Họ và tên: Hồ Thị Xin
Chức vụ: Nhân Viên
Họ và tên: Hồ Văn Nút
Chức vụ: Bảo vệ

Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày