Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

Họ và tên: Bùi Dũng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tráng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng TH

Danh sách Giáo viên nhà trường

Họ và tên: Phạm Thị Như Thúy
Chức vụ: TT tổ XH
Họ và tên: Ngô Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Thế
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Lương Thanh Bình
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Võ Văn Đông
Chức vụ: TT Tổ KHTN
Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Trần Ngọc Bôn
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Lê Thế Hoàng
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Lê Văn Trĩ
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Phan Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Hồ Văn Bường
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Văn Hoàng
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Thắm
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Đào
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Nguyễn Quang Phú
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo Viên

Nhân Viên

Họ và tên: Hồ Thị Xin
Chức vụ: Nhân Viên
Họ và tên: Hồ Văn Nút
Chức vụ: Bảo vệ

Tổ CM Số 1

Họ và tên: Nguyễn Văn Đăng
Chức vụ: TTCM
Họ và tên: Lê Thế Hoàng
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Lê Văn Trĩ
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Phan Thị Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Dưỡng
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Thắm
Chức vụ: Giáo Viên

Tổ CM Số 2

Họ và tên: Lê Thị Kim Liên
Chức vụ: TTCM
Họ và tên: Nguyễn Quang Phú
Chức vụ: TPCM
Họ và tên: Hồ Văn Hoàng
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Trần Ngọc Bôn
Chức vụ: Giáo Viên

Tổ KHXH

Họ và tên: Phạm Thị Như Thúy
Chức vụ: TTCM
Họ và tên: Lương Thị Thơm
Chức vụ: TPCM
Họ và tên: Trần Nguyên Sa
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Thị Đào
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Hồ Văn Bường
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Thế
Chức vụ: Giáo Viên

Tổ KHTN

Họ và tên: Võ Văn Đông
Chức vụ: TTCM
Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều
Chức vụ: TPCM
Họ và tên: Lương Thanh Bình
Chức vụ: Giáo Viên
Họ và tên: Ngô Thị Thắm
Chức vụ: Giáo Viên

Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)