Mode:         

Bản tin nội bộ

ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM 2021-2022 Nguyễn Quang Phú, 31/05/2022, Lượt xem:249
ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM 2021-2022
Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2024 Bùi Dũng, 17/01/2022, Lượt xem:481
QUYẾT ĐỊNH CŨNG CỐ TỔ QLBT Nguyễn Quang Phú, 29/12/2021, Lượt xem:520
QUYẾT ĐỊNH CŨNG CỐ TỔ QLBT
KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2021-2022 Nguyễn Quang Phú, 19/10/2021, Lượt xem:489
KẾ HOẠCH Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm, năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường PTDTBT TH& THCS Long Túc, năm học 2021-2022 Nguyễn Quang Phú, 19/10/2021, Lượt xem:491
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường PTDTBT TH& THCS Long Túc, năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Giáo dục của nhà trường năm học 2021 - 2022 Nguyễn Quang Phú, 19/10/2021, Lượt xem:469
KẾ HOẠCH Giáo dục của nhà trường năm học 2021 - 2022
kế hoạch trường Nguyễn Quang Phú, 19/10/2021, Lượt xem:479
Báo cáo tổng hợp KĐCL Nguyễn Quang Phú, 31/05/2021, Lượt xem:525

Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày