Mode:         

Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Khác
Cơ quan ban hành: Khác
Số/Ký hiệu: 1
Ngày ban hành: 01/03/2023
Người ký: CT huyện
Ngày hiệu lực: 01/03/2023
quyết định thâm niên nhà giáo 2022
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QD 1059 Tham nien BUI DUNG - LONG TUC.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 2:QD 1061 Tham nien NGUYEN MANH - LONG TUC.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 3:QD 1062 Tham nien NGUYEN QUANG PHU - LONG TUC.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 4:QD Tham nien Lê Thế Hoàng.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 5:QD Tham nien Le Van Tri.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 6:QD Tham nien Luong Thanh Binh.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb
File thứ 7:QD Tham nien Nguyễn Thị Kiều.signed.pdf[ Tải về ]1.02 Mb
File thứ 8:QD Tham nien Nguyễn Văn Thế.signed.pdf[ Tải về ]1.02 Mb
File thứ 9:QD Tham nien Phạm Thị Như Thúy.signed.pdf[ Tải về ]1.02 Mb
File thứ 10:QD Tham nien Phan Thị Hoa.signed.pdf[ Tải về ]1.06 Mb

Nội dung trích yếu :
quyết định thâm niên nhà giáo 2022


Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày