Mode:         

Hoạt động nhà trường

Trường và công đoàn trường PTDTBTTH&THCS Long Túc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.
Trường và công đoàn trường PTDTBTTH&THCS Long Túc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023.
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO GIỮA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG VÀ TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS LONG TÚC
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH TỔ CHỨC GIAO LƯU THỂ THAO GIỮA TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG VÀ TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS LONG TÚC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 – 2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường PTDTBT TH-THCS Long Túc

Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày