Ban HĐNGLL tuyên truyền An toàn giao thông và An ninh trật tự năm học 2021-2022
Nhằm truyền thông, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và năng lực của thiếu nhi, phụ trách, gia đình và nhà trường trong việc chủ động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị sẽ góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý...

Thư viện ảnh


  • kĩ năng sống 3

  • kĩ năng sống 2

  • kĩ năng sống 2

  • kĩ năng sống

  • Học sinh trường Long Túc Ảnh: Luận Nguyễn
    

Thông báo mới
Liên kết web

Trường PTDTBT TH&THCS Long Túc
Địa chỉ: Thôn 4 xã Trà Nam huyện Nam Trà My
Email:thcslt.namtramy@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)